onsdag 31. august 2016
Rart med det..
vakre hausten  
gjev
meg nye krefter og
inspirasjon..
år etter
år..

 ..trur hausten bur i mitt
hjarte..
og i mi sjel..