fredag 2. juli 2010

Malte..Vår kjære Malte ville blitt 2 år i morgon...Slik vart det ikkje. Han fekk kreft...og døydde ifrå oss berre litt over 1 år gamal.


Tenkjer svært ofte på han, og saknar han..Bruno har overtatt plassen hans, men er jo ein annan..Noko er likt andre ting ulikt..Vil ikkje samanlikne for mykje, har prøvd å være bevisst på det. Heldigvis har me mange gode minner. 

Ingen kommentarer: